Контакти

Директор: д-р Галина Илиева Лещарска
Телефон: 092 620386
Факс: 092 620386

Адрес: Враца, бул. Втори юни 68
Телефон: 092 620386, 092 665303
Email: csmp_vr@abv.bg

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ СЕКТОР ЦСМП-ВРАЦА

Директор:

Д-р Галина Илиева Лещарска – Младенова
Образование: Висше
Медицина - Лекар
Специалист Детски болести,
Здравен мениджмънт
Магистър Публична администрация

ОТДЕЛ – СЧЕТОВОДЕН

Главен счетоводител
Даниела Георгиева Димитрова
Образование :Висше
Магистър Счетоводство и контрол

Специалист/счетоводител
Иванка Маринова Петрова
Образование: Висше
Магистър Счетоводство и контрол


Специалист/касиер
Ивка Цветкова Младенова
Образование: Средно специално


Икономист, управление на персонала
Деница Александрова Нитова
Образование: Висше
Магистър Стопанско управление

Юрисконсулт
Диана Янкова-Калчева
Образование: Висше
Магистър Право

 

Главна Медицинска Сестра
Ваня Евстатиева Ефремова
Образование:Висше
Магистър: Управление на здравни грижи

Специалист, деловодство и архив
Таня Станиславова Петрова
Образование:Висше
Бакалавър Българска филология и Педагогика

Специалист Организиране, нормиране и отчитане на труда 
Христина Василева Караиванова
Образование :Висше икономическо образование
 

ОТДЕЛ - АВТОСТОПАНСТВО:

Експерт, ръководител автостопанство
Боян Георгиев Иванов
Образование: Висше
Магистър, Машинен инженер ДВГ


Организатор поддържане и ремонт

Софрони Пешев Софрониев

Образование: Средно специално