Доставка на горива за транспорт през 2016-2017г. за санитарните автомобили на ЦСМП-Враца и филиалите му на територията на Област Враца

Информация банкова гаранция
размер: 232 KB
[СВАЛЯНЕ]
Плащания по договор
размер: 417 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление за приключване на договор
размер: 1964 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение за одобряване на обявление за изменение деловодна информация сключен договор
размер: 1726 KB
[СВАЛЯНЕ]
Информация за сключен договор доставка на горива 2016- 2017
размер: 4805 KB
[СВАЛЯНЕ]
Договор
размер: 1166 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение възложител
размер: 32 KB
[СВАЛЯНЕ]
протокол комисия
размер: 55 KB
[СВАЛЯНЕ]
Документация
размер: 160 KB
[СВАЛЯНЕ]
Обявление
размер: 44 KB
[СВАЛЯНЕ]
Решение
размер: 44 KB
[СВАЛЯНЕ]