„Доставка на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 25 на МЗ за оказване на спешна медицинска помощ и доставка на галено-фасовъчни проду