Филиал Козлодуй

 

м.с.Силивия Сарафска - Отговорник мед.специалисти ФСМП - Козлодуй

ФСМП - Козлодуй - обслужва 5 населени места:

  • гр. Козлодуй
  • с. Хърлец
  • с. Гложене
  • с. Бутан
  • с. Крива бара
     

ФСМП - Козлодуй
тел.
0085 987 155
e-mail: fsmp.kz@abv.bg